Katalog Duszpasterzy w Parafii Pogwizdów

Katakog duszpasterzy pracujących w Parafii Pogwizdów 

                           1785-2017                                                                                               

                                        1785-1796                    ks.Jan    Brzuska 

                                        1796 administrator      ks.Józef Juniczek

                                        1796-1800                   o.Leon   Hradeczny OFM

            1800-administrator                     ks.Kasper  Grzywocz  

            1800-1805                                   ks. Jan  Kollega

            1805-1810-tylko administrator   ks.Jan  Winkler(proboszcz parafi w Łąkach)

            1810-administrator                     ks.Andrzej        Witisk

            1810-1821                                   ks.Franciszek   Witisk

            1821-1828                                   ks.   ........         Wawrzyczny

            1828-1834                                   ks.Wancel         Landsfeld

            1834-1845                                   ks.Jan                Kullus

            1845-1847-administrator           ks. Józef             Kupka

            1847-1848                                   ks.Franciszek     Bużga 

            1848-1876                                   ks.Antoni             Kaszyczka

            1878 -tylko administrator           ks.Stanisław        Matuszyński (proboszcz  w Łąkach )

            1878-1890                                   ks.Andrzej           Kuczera

            1890 -administrator                    ks.Jan                 Sikora          Kanclerz  Generalnego Wikariatu w Cieszynie  

                                                            

                       1813-1920                                         ks.Wincenty       Skupik

                       1913-1920 -administrator                  ks.Jan Kotlicka   1904 -wikary , następnie administrator  od.1913 proboszcz 

                       1920-1924-administrator                  ks.Ferdynand  Niemiec 

 1924-1927-administrator1 927 -1947 proboszcz   ks.Józef          Szymeczek

                     1947-administrato                               ks.Brunon      Majer

                     1947-1970                                            ks.Józef         Janik

                     1970-1979                                            ks.Emil          Dyrda

      1989-2005          ks.Jan            Kuboszek

      2005 -                 ks.dr Karol     Mozor           

 

       

                     

 

 

            

                                                            

                  

  

                                                                            

 

          

 

 

 

         

czytaj więcej

Kancelaria parafialna czynna:

 

Parafia św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie Czynna 

        Poniedziałek , Piątek.

               Od   godz. 7.30 do 8.00

      Wtorek   , Czwartek 

           Od godz.15.00 do 16.00

Transmisja na Żywo 

      link do transmisji 

 https://youtu.be/t74JniD0TQs

 

     

 

  Porządek Nabożeństw :

      Niedziela  , Święta 

      7.30-   10.00-  11.30  -16.30 

    16.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 


   W Tygodniu  od  Poniedziałku    do   Piątku
                godz :       7.30  - 18.00
  

       Marklowice
  Niedziela :   9.00    -  11.00
      w tygodniu :  17.00 

  
Numer  konta parafialnego
    70  1050  1083  1000  0001  0483  3900
kontakt e-mail :  karol.mozor@ox.pl
 

                   

 

admin strony  Krzysztof Wesołowski  kontakt : wesskrzysztof@gmail.com
 

 

 

 

 

 

 

     

          

 

 

Jubileusz 110 -Lecia OSP Pogwizdów

Nie sposób opisać w kilku słowach  historię ludzi oddających swój czas , poświęcenie dla dobra  Wszystkich  dla naszej Małej Ojczyzny  .

 Dla tego  też zacytuję  fragment  publikacji  naszego  kusztosza , strażnika  autora publikacji 

                            pana Czesława Stuchlika.

 Zachęcając tym samym  do lektury

,,W 2018 roku przypada 110 rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie ,a także setna rocznica  powołania przy tej jednostce 

  Kobiecej Drużyny Sanitarnej zwanej drużyną  smartańską  "

                            frag , książk aut. Czesław Stuchlik . pt ,,Straże Pożarne na Śląsku Cieszyńskim "

czytaj więcej
Ochotnicza Straż Pożarna Marklowice

Według pierwszych protokołów powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach datuje się na 19.08.1928, kiedy to o godz.16.00 w gospodzie pani Wałkowej zebrani mieszkańcy spotkali się z w-ce Prezesem Cieszyńskiego Związku Pożarniczego p. Pachtem oraz naczelnikiem Bobrka p. Wojtkiem. Po przeczytaniu statutu oraz dyskusji wybrano tymczasowy komitet założycielski w składzie: Rudolf Mięciel, Adolf Szarowski, Paweł Rucki, Jan Bocek oraz Paweł Wdówka. Ogółem zapisano 24 czynnych członków i 6 wspierających.

 


Ze względu na to, iż nowo powstała straż nie miała żadnych środków postanowiono napisać prośby do sąsiednich straży, a także do różnych instytucji między innymi do Powszechnego Banku Ubezpieczeń Wzajemnych w Katowicach. Składkę członkowską roczną ustalono w wysokości 5zł.
W 1928r OSP Pogwizdów podarowała dwukołową sikawkę konną, a z zebranych pieniędzy kupiono 8 mundurów bojowych z uzbrojeniem. W roku następnym dokupiono 21 hełmów zwykłych, 1 hełm dla naczelnika, 1 hełm dla zastępcy, 12 pasów ciężkich, 6 lekkich, 1 toporek oficerski dla naczelnika, 16 toporków ciężkich i 5 lekkich, 10 sztuk zatrzaśników i 1 linę z konopi. Największy problem był jednak z tymże sprzętem, ponieważ musiał znajdować się w domach druhów, a to nie było najlepsze rozwiązanie. Postanowiono wystąpić z prośbą do gminy Pogwizdów o miejsce pod budowę remizy z pola parcelowanego przyznawanego gminie. Było to 3 03 1929 r. a oddanie remizy miało miejsce 28 07 1929 roku. Jest rzeczą niebywałą, że w tak krótkim czasie można było załatwić pozwolenie i wybudować remizę strażacką.
Poświęcenia dokonali Ks.Szymiczek i Ks. Nierostek, obecni byli także w-ce prezes Cieszyńskiego Związku Pożarniczego p. Pacut, druhowie z sąsiednich jednostek oraz goście, którzy dołożyli się do budowy remizy.
W dniu 11 01 1931 odbyło się Walne Zgromadzenie OSP Marklowice, tym razem w gospodzie pani Pieczonkowej. Poza małymi zmianami w zarządzie naczelnikiem nadal pozostał Rudolf Mięciel.
W roku 1932 wysłano pierwszych druhów na kurs podoficerów, który odbył się w Cieszynie, następnie, już co roku wysyłano ludzi na różnego rodzaju kursy.Pierwsza wzmianka na temat pożarów pochodzi z roku 1935, sądzę jednak, że pożary były, lecz ich nie protokołowano.
Od roku 1934 zaczęto rozprowadzać po wsi kalendarze, co roku uchwalano zakup 100 szt. Trwało to do wybuchu wojny. Obecnie druhowie rozprowadzają około 700 kalendarzy. Tego samego roku zaczęto prenumerować Gazetę Strażacką, która była czytana na comiesięcznych zebraniach.
W kwietniu 1939 roku na zebraniu OSP były poruszane sprawy przeszkolenia obywateli wioski Marklowice ze sprzętem pożarniczym oraz wykupu bonu pożyczki narodowej. Pierwsze ćwiczenia mieszkańców odbyły się 14 maja. Według zapisków 23 lipca 1939 roku odbyło się ostatnie zebranie, na którym nie było żadnej wzmianki na temat nadciągającej wojny, tutaj kończą się zapiski, a następne są dopiero po wojnie.
W dniu 3 06 1945 roku spotkali się dawni i nowi członkowie w domu p. Kwiczali gdzie reaktywowano marklowicką straż, w skład nowego zarządu weszli:
Naczelnik- Karol Kwiczala
Z-ca naczelnika- Ludwik Szarowski
Sekretarz- Ignacy Nikiel
Skarbnik- Franciszek Kwiczala
Gospodarz- Adolf Gongulski
Z-ca gospodarza- Józef Mackiewicz
Pierwszym zadaniem było skompletowanie i naprawa sprzętu, który częściowo był zniszczony przez wojnę. Jesienią tego roku zorganizowano pierwszą zabawę, której celem było zebranie jak najwięcej funduszy na zakup nowego sprzętu i umundurowania.
17 02 1957 roku obecny prezes Maksymilian Ryszka otrzymał pismo Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym pomiędzy Zarządem Rolnictwa, a OSP Marklowice w sprawie otrzymania działki pod budowę, natomiast wypowiedzenia otrzymali obecni dzierżawcy. 16 06 1957r uroczyście położono kamień węgielny pod budowę nowej strażnicy OSP w Marklowicach.
Rozpoczęto budowę. Materiały takie jak cement, wapno, cegły itp. były dostarczane bezpłatnie przez Wojewódzką Radę Narodową i Gminną Radę Narodową, a częściowo pokrywane z własnego budżetu. Prace były wykonywane przez strażaków i mieszkańców Marklowic bezpłatnie. Już na początku 1960 roku zebrania mogły odbywać się w nieukończonej jeszcze remizie. W następnej kolejności zaczęto wyposażać salę, czyli zakupiono stoły i krzesła. Sala ta zaczęła służyć mieszkańcom Marklowic i okolic do różnych spotkań rodzinnych, weselnych, a także organizacjom działającym w tych czasach, takich jak: Związek Młodzieży Wiejskiej, Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich- działające do dziś itp.
Jak donoszą protokoły w roku 1967 nasza jednostka otrzymała samochód bojowy marki „Dodge” z OSP Siemianowice i tak po małych przeróbkach latem tegoż roku samochód wszedł do podziału bojowego. Natomiast wysłużony ”Renault” poszedł na złom.
Od roku 1975 powstał nowy podział terytorialny, co spowodowało utworzenie m. in. Zarządu Miejskiego OSP. W jego skład weszło 6 jednostek OSP, w tym Marklowice.
W roku 1998 zgodnie z prawem złożono wniosek o rejestrację Statutu OSP Marklowice w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej i od tego momentu jednostka stała się pełnoprawnym członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
W tym roku nadarzyła się okazja zdobycia bezpłatnie samochodu pożarniczego ‘Tatra Skuteng” z zakładowej straży ”Polifarb Cieszyn-Wrocław SA”. Samochód druhowie pozyskali, ale okazało się, że trzeba zrobić generalny remont silnika, jedynym który przeprowadził zakład w Boguchwale. Ze względu na brak funduszy prośbę o pomoc skierowaliśmy do Rady Miejskiej i do firmy „Lakma”. Obydwie prośby rozpatrzono pozytywnie i tak pod koniec roku samochód był w podziale bojowym. Obecnie „Tatrę” można podziwiać jako eksponat w muzeum w Tatry w Koprzywnicy.
Z okazji 75-lecia 16 sierpnia 2003r. zorganizowano uroczystość, na którą przybyli przedstawiciele miasta Cieszyna z burmistrzem Fickiem na czele, który przekazał na rzecz jednostki- jako nagrodę - pompę szlamową „ Honda”, prezes Zarządu Miejskiego Dh Ryszard Mazur, komendant Zarządu Miejskiego Dh Ryszard Wicher oraz w-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego, który w imieniu Zarządu Głównego uhonorował sztandar „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. Do dnia dzisiejszego druhowie otrzymali jeszcze pompę pływającą „Niagara” oraz piłę „Husquarna”, co świadczy, że do walki z klęskami żywiołowymi są dobrze przygotowani.
W roku 2008 jednostka doczekała się nowego wozu bojowego Volvo wraz z wyposażeniem, dzięki temu stali się dużo bardziej mobilni, szybciej i częściej mogą wyjeżdżać na akcje i pomagać poszkodowanym. Który obecnie służy w Osp Cieszyn Krasna. Była to zamiana wozami w skutek której nasza jednostka dostała samochód marki Lublin w roku 2015.
Jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszych dziejach jednostki jest udział w międzynarodowym projekcie unijnym pod nazwą „Strażacy bez granic”, dzięki któremu jednostka stała się jednym z beneficjentów tego projektu i w roku 2014 otrzymała fabrycznie nowy średni wóz bojowy marki Iveco. Według pierwszych protokołów powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach datuje się na 19.08.1928, kiedy to o godz.16.00 w gospodzie pani Wałkowej zebrani mieszkańcy spotkali się z w-ce Prezesem Cieszyńskiego Związku Pożarniczego p. Pachtem oraz naczelnikiem Bobrka p. Wojtkiem. Po przeczytaniu statutu oraz dyskusji wybrano tymczasowy komitet założycielski w składzie: Rudolf Mięciel, Adolf Szarowski, Paweł Rucki, Jan Bocek oraz Paweł Wdówka. Ogółem zapisano 24 czynnych członków i 6 wspierających.
Ze względu na to, iż nowo powstała straż nie miała żadnych środków postanowiono napisać prośby do sąsiednich straży, a także do różnych instytucji między innymi do Powszechnego Banku Ubezpieczeń Wzajemnych w Katowicach. Składkę członkowską roczną ustalono w wysokości 5zł.
W 1928r OSP Pogwizdów podarowała dwukołową sikawkę konną, a z zebranych pieniędzy kupiono 8 mundurów bojowych z uzbrojeniem. W roku następnym dokupiono 21 hełmów zwykłych, 1 hełm dla naczelnika, 1 hełm dla zastępcy, 12 pasów ciężkich, 6 lekkich, 1 toporek oficerski dla naczelnika, 16 toporków ciężkich i 5 lekkich, 10 sztuk zatrzaśników i 1 linę z konopi. Największy problem był jednak z tymże sprzętem, ponieważ musiał znajdować się w domach druhów, a to nie było najlepsze rozwiązanie. Postanowiono wystąpić z prośbą do gminy Pogwizdów o miejsce pod budowę remizy z pola parcelowanego przyznawanego gminie. Było to 3 03 1929 r. a oddanie remizy miało miejsce 28 07 1929 roku. Jest rzeczą niebywałą, że w tak krótkim czasie można było załatwić pozwolenie i wybudować remizę strażacką.
Poświęcenia dokonali Ks.Szymiczek i Ks. Nierostek, obecni byli także w-ce prezes Cieszyńskiego Związku Pożarniczego p. Pacut, druhowie z sąsiednich jednostek oraz goście, którzy dołożyli się do budowy remizy.
W dniu 11 01 1931 odbyło się Walne Zgromadzenie OSP Marklowice, tym razem w gospodzie pani Pieczonkowej. Poza małymi zmianami w zarządzie naczelnikiem nadal pozostał Rudolf Mięciel.
W roku 1932 wysłano pierwszych druhów na kurs podoficerów, który odbył się w Cieszynie, następnie, już co roku wysyłano ludzi na różnego rodzaju kursy.Pierwsza wzmianka na temat pożarów pochodzi z roku 1935, sądzę jednak, że pożary były, lecz ich nie protokołowano.
Od roku 1934 zaczęto rozprowadzać po wsi kalendarze, co roku uchwalano zakup 100 szt. Trwało to do wybuchu wojny. Obecnie druhowie rozprowadzają około 700 kalendarzy. Tego samego roku zaczęto prenumerować Gazetę Strażacką, która była czytana na comiesięcznych zebraniach.
W kwietniu 1939 roku na zebraniu OSP były poruszane sprawy przeszkolenia obywateli wioski Marklowice ze sprzętem pożarniczym oraz wykupu bonu pożyczki narodowej. Pierwsze ćwiczenia mieszkańców odbyły się 14 maja. Według zapisków 23 lipca 1939 roku odbyło się ostatnie zebranie, na którym nie było żadnej wzmianki na temat nadciągającej wojny, tutaj kończą się zapiski, a następne są dopiero po wojnie.
W dniu 3 06 1945 roku spotkali się dawni i nowi członkowie w domu p. Kwiczali gdzie reaktywowano marklowicką straż, w skład nowego zarządu weszli:
Naczelnik- Karol Kwiczala
Z-ca naczelnika- Ludwik Szarowski
Sekretarz- Ignacy Nikiel
Skarbnik- Franciszek Kwiczala
Gospodarz- Adolf Gongulski
Z-ca gospodarza- Józef Mackiewicz
Pierwszym zadaniem było skompletowanie i naprawa sprzętu, który częściowo był zniszczony przez wojnę. Jesienią tego roku zorganizowano pierwszą zabawę, której celem było zebranie jak najwięcej funduszy na zakup nowego sprzętu i umundurowania.
17 02 1957 roku obecny prezes Maksymilian Ryszka otrzymał pismo Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym pomiędzy Zarządem Rolnictwa, a OSP Marklowice w sprawie otrzymania działki pod budowę, natomiast wypowiedzenia otrzymali obecni dzierżawcy. 16 06 1957r uroczyście położono kamień węgielny pod budowę nowej strażnicy OSP w Marklowicach.
Rozpoczęto budowę. Materiały takie jak cement, wapno, cegły itp. były dostarczane bezpłatnie przez Wojewódzką Radę Narodową i Gminną Radę Narodową, a częściowo pokrywane z własnego budżetu. Prace były wykonywane przez strażaków i mieszkańców Marklowic bezpłatnie. Już na początku 1960 roku zebrania mogły odbywać się w nieukończonej jeszcze remizie. W następnej kolejności zaczęto wyposażać salę, czyli zakupiono stoły i krzesła. Sala ta zaczęła służyć mieszkańcom Marklowic i okolic do różnych spotkań rodzinnych, weselnych, a także organizacjom działającym w tych czasach, takich jak: Związek Młodzieży Wiejskiej, Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich- działające do dziś itp.
Jak donoszą protokoły w roku 1967 nasza jednostka otrzymała samochód bojowy marki „Dodge” z OSP Siemianowice i tak po małych przeróbkach latem tegoż roku samochód wszedł do podziału bojowego. Natomiast wysłużony ”Renault” poszedł na złom.
Od roku 1975 powstał nowy podział terytorialny, co spowodowało utworzenie m. in. Zarządu Miejskiego OSP. W jego skład weszło 6 jednostek OSP, w tym Marklowice.
W roku 1998 zgodnie z prawem złożono wniosek o rejestrację Statutu OSP Marklowice w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej i od tego momentu jednostka stała się pełnoprawnym członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
W tym roku nadarzyła się okazja zdobycia bezpłatnie samochodu pożarniczego ‘Tatra Skuteng” z zakładowej straży ”Polifarb Cieszyn-Wrocław SA”. Samochód druhowie pozyskali, ale okazało się, że trzeba zrobić generalny remont silnika, jedynym który przeprowadził zakład w Boguchwale. Ze względu na brak funduszy prośbę o pomoc skierowaliśmy do Rady Miejskiej i do firmy „Lakma”. Obydwie prośby rozpatrzono pozytywnie i tak pod koniec roku samochód był w podziale bojowym. Obecnie „Tatrę” można podziwiać jako eksponat w muzeum w Tatry w Koprzywnicy.
Z okazji 75-lecia 16 sierpnia 2003r. zorganizowano uroczystość, na którą przybyli przedstawiciele miasta Cieszyna z burmistrzem Fickiem na czele, który przekazał na rzecz jednostki- jako nagrodę - pompę szlamową „ Honda”, prezes Zarządu Miejskiego Dh Ryszard Mazur, komendant Zarządu Miejskiego Dh Ryszard Wicher oraz w-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego, który w imieniu Zarządu Głównego uhonorował sztandar „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. Do dnia dzisiejszego druhowie otrzymali jeszcze pompę pływającą „Niagara” oraz piłę „Husquarna”, co świadczy, że do walki z klęskami żywiołowymi są dobrze przygotowani.
W roku 2008 jednostka doczekała się nowego wozu bojowego Volvo wraz z wyposażeniem, dzięki temu stali się dużo bardziej mobilni, szybciej i częściej mogą wyjeżdżać na akcje i pomagać poszkodowanym. Który obecnie służy w Osp Cieszyn Krasna. Była to zamiana wozami w skutek której nasza jednostka dostała samochód marki Lublin w roku 2015.
Jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszych dziejach jednostki jest udział w międzynarodowym projekcie unijnym pod nazwą „Strażacy bez granic”, dzięki któremu jednostka stała się jednym z beneficjentów tego projektu i w roku 2014 otrzymała fabrycznie nowy średni wóz bojowy marki Iveco. Według pierwszych protokołów powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach datuje się na 19.08.1928, kiedy to o godz.16.00 w gospodzie pani Wałkowej zebrani mieszkańcy spotkali się z w-ce Prezesem Cieszyńskiego Związku Pożarniczego p. Pachtem oraz naczelnikiem Bobrka p. Wojtkiem. Po przeczytaniu statutu oraz dyskusji wybrano tymczasowy komitet założycielski w składzie: Rudolf Mięciel, Adolf Szarowski, Paweł Rucki, Jan Bocek oraz Paweł Wdówka. Ogółem zapisano 24 czynnych członków i 6 wspierających.
Ze względu na to, iż nowo powstała straż nie miała żadnych środków postanowiono napisać prośby do sąsiednich straży, a także do różnych instytucji między innymi do Powszechnego Banku Ubezpieczeń Wzajemnych w Katowicach. Składkę członkowską roczną ustalono w wysokości 5zł.
W 1928r OSP Pogwizdów podarowała dwukołową sikawkę konną, a z zebranych pieniędzy kupiono 8 mundurów bojowych z uzbrojeniem. W roku następnym dokupiono 21 hełmów zwykłych, 1 hełm dla naczelnika, 1 hełm dla zastępcy, 12 pasów ciężkich, 6 lekkich, 1 toporek oficerski dla naczelnika, 16 toporków ciężkich i 5 lekkich, 10 sztuk zatrzaśników i 1 linę z konopi. Największy problem był jednak z tymże sprzętem, ponieważ musiał znajdować się w domach druhów, a to nie było najlepsze rozwiązanie. Postanowiono wystąpić z prośbą do gminy Pogwizdów o miejsce pod budowę remizy z pola parcelowanego przyznawanego gminie. Było to 3 03 1929 r. a oddanie remizy miało miejsce 28 07 1929 roku. Jest rzeczą niebywałą, że w tak krótkim czasie można było załatwić pozwolenie i wybudować remizę strażacką.
Poświęcenia dokonali Ks.Szymiczek i Ks. Nierostek, obecni byli także w-ce prezes Cieszyńskiego Związku Pożarniczego p. Pacut, druhowie z sąsiednich jednostek oraz goście, którzy dołożyli się do budowy remizy.
W dniu 11 01 1931 odbyło się Walne Zgromadzenie OSP Marklowice, tym razem w gospodzie pani Pieczonkowej. Poza małymi zmianami w zarządzie naczelnikiem nadal pozostał Rudolf Mięciel.
W roku 1932 wysłano pierwszych druhów na kurs podoficerów, który odbył się w Cieszynie, następnie, już co roku wysyłano ludzi na różnego rodzaju kursy.Pierwsza wzmianka na temat pożarów pochodzi z roku 1935, sądzę jednak, że pożary były, lecz ich nie protokołowano.
Od roku 1934 zaczęto rozprowadzać po wsi kalendarze, co roku uchwalano zakup 100 szt. Trwało to do wybuchu wojny. Obecnie druhowie rozprowadzają około 700 kalendarzy. Tego samego roku zaczęto prenumerować Gazetę Strażacką, która była czytana na comiesięcznych zebraniach.
W kwietniu 1939 roku na zebraniu OSP były poruszane sprawy przeszkolenia obywateli wioski Marklowice ze sprzętem pożarniczym oraz wykupu bonu pożyczki narodowej. Pierwsze ćwiczenia mieszkańców odbyły się 14 maja. Według zapisków 23 lipca 1939 roku odbyło się ostatnie zebranie, na którym nie było żadnej wzmianki na temat nadciągającej wojny, tutaj kończą się zapiski, a następne są dopiero po wojnie.
W dniu 3 06 1945 roku spotkali się dawni i nowi członkowie w domu p. Kwiczali gdzie reaktywowano marklowicką straż, w skład nowego zarządu weszli:
Naczelnik- Karol Kwiczala
Z-ca naczelnika- Ludwik Szarowski
Sekretarz- Ignacy Nikiel
Skarbnik- Franciszek Kwiczala
Gospodarz- Adolf Gongulski
Z-ca gospodarza- Józef Mackiewicz
Pierwszym zadaniem było skompletowanie i naprawa sprzętu, który częściowo był zniszczony przez wojnę. Jesienią tego roku zorganizowano pierwszą zabawę, której celem było zebranie jak najwięcej funduszy na zakup nowego sprzętu i umundurowania.
17 02 1957 roku obecny prezes Maksymilian Ryszka otrzymał pismo Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym pomiędzy Zarządem Rolnictwa, a OSP Marklowice w sprawie otrzymania działki pod budowę, natomiast wypowiedzenia otrzymali obecni dzierżawcy. 16 06 1957r uroczyście położono kamień węgielny pod budowę nowej strażnicy OSP w Marklowicach.
Rozpoczęto budowę. Materiały takie jak cement, wapno, cegły itp. były dostarczane bezpłatnie przez Wojewódzką Radę Narodową i Gminną Radę Narodową, a częściowo pokrywane z własnego budżetu. Prace były wykonywane przez strażaków i mieszkańców Marklowic bezpłatnie. Już na początku 1960 roku zebrania mogły odbywać się w nieukończonej jeszcze remizie. W następnej kolejności zaczęto wyposażać salę, czyli zakupiono stoły i krzesła. Sala ta zaczęła służyć mieszkańcom Marklowic i okolic do różnych spotkań rodzinnych, weselnych, a także organizacjom działającym w tych czasach, takich jak: Związek Młodzieży Wiejskiej, Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich- działające do dziś itp.
Jak donoszą protokoły w roku 1967 nasza jednostka otrzymała samochód bojowy marki „Dodge” z OSP Siemianowice i tak po małych przeróbkach latem tegoż roku samochód wszedł do podziału bojowego. Natomiast wysłużony ”Renault” poszedł na złom.
Od roku 1975 powstał nowy podział terytorialny, co spowodowało utworzenie m. in. Zarządu Miejskiego OSP. W jego skład weszło 6 jednostek OSP, w tym Marklowice.
W roku 1998 zgodnie z prawem złożono wniosek o rejestrację Statutu OSP Marklowice w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej i od tego momentu jednostka stała się pełnoprawnym członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
W tym roku nadarzyła się okazja zdobycia bezpłatnie samochodu pożarniczego ‘Tatra Skuteng” z zakładowej straży ”Polifarb Cieszyn-Wrocław SA”. Samochód druhowie pozyskali, ale okazało się, że trzeba zrobić generalny remont silnika, jedynym który przeprowadził zakład w Boguchwale. Ze względu na brak funduszy prośbę o pomoc skierowaliśmy do Rady Miejskiej i do firmy „Lakma”. Obydwie prośby rozpatrzono pozytywnie i tak pod koniec roku samochód był w podziale bojowym. Obecnie „Tatrę” można podziwiać jako eksponat w muzeum w Tatry w Koprzywnicy.
Z okazji 75-lecia 16 sierpnia 2003r. zorganizowano uroczystość, na którą przybyli przedstawiciele miasta Cieszyna z burmistrzem Fickiem na czele, który przekazał na rzecz jednostki- jako nagrodę - pompę szlamową „ Honda”, prezes Zarządu Miejskiego Dh Ryszard Mazur, komendant Zarządu Miejskiego Dh Ryszard Wicher oraz w-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego, który w imieniu Zarządu Głównego uhonorował sztandar „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. Do dnia dzisiejszego druhowie otrzymali jeszcze pompę pływającą „Niagara” oraz piłę „Husquarna”, co świadczy, że do walki z klęskami żywiołowymi są dobrze przygotowani.
W roku 2008 jednostka doczekała się nowego wozu bojowego Volvo wraz z wyposażeniem, dzięki temu stali się dużo bardziej mobilni, szybciej i częściej mogą wyjeżdżać na akcje i pomagać poszkodowanym. Który obecnie służy w Osp Cieszyn Krasna. Była to zamiana wozami w skutek której nasza jednostka dostała samochód marki Lublin w roku 2015.
Jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszych dziejach jednostki jest udział w międzynarodowym projekcie unijnym pod nazwą „Strażacy bez granic”, dzięki któremu jednostka stała się jednym z beneficjentów tego projektu i w roku 2014 otrzymała fabrycznie nowy średni wóz bojowy marki Iveco.

 

 

czytaj więcej

Dzisiejsze czytanie:

(Dz 1,1-11)
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.
czytaj więcej

Kontakt

Parafia św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie
ul. Kościelna 23

tel. 33 - 856 83 41
jan.nepomucen@ox.pl

Zdjęcie Kościoła