Katalog Duszpasterzy w Parafii Pogwizdów

Katakog duszpasterzy pracujących w Parafii Pogwizdów 

                           1785-2017                                                                                               

                                        1785-1796                    ks.Jan    Brzuska 

                                        1796 administrator      ks.Józef Juniczek

                                        1796-1800                   o.Leon   Hradeczny OFM

            1800-administrator                     ks.Kasper  Grzywocz  

            1800-1805                                   ks. Jan  Kollega

            1805-1810-tylko administrator   ks.Jan  Winkler(proboszcz parafi w Łąkach)

            1810-administrator                     ks.Andrzej        Witisk

            1810-1821                                   ks.Franciszek   Witisk

            1821-1828                                   ks.   ........         Wawrzyczny

            1828-1834                                   ks.Wancel         Landsfeld

            1834-1845                                   ks.Jan                Kullus

            1845-1847-administrator           ks. Józef             Kupka

            1847-1848                                   ks.Franciszek     Bużga 

            1848-1876                                   ks.Antoni             Kaszyczka

            1878 -tylko administrator           ks.Stanisław        Matuszyński (proboszcz  w Łąkach )

            1878-1890                                   ks.Andrzej           Kuczera

            1890 -administrator                    ks.Jan                 Sikora          Kanclerz  Generalnego Wikariatu w Cieszynie  

                                                            

                       1813-1920                                         ks.Wincenty       Skupik

                       1913-1920 -administrator                  ks.Jan Kotlicka   1904 -wikary , następnie administrator  od.1913 proboszcz 

                       1920-1924-administrator                  ks.Ferdynand  Niemiec 

 1924-1927-administrator1 927 -1947 proboszcz   ks.Józef          Szymeczek

                     1947-administrato                               ks.Brunon      Majer

                     1947-1970                                            ks.Józef         Janik

                     1970-1979                                            ks.Emil          Dyrda

      1989-2005          ks.Jan            Kuboszek

      2005 -                 ks.dr Karol     Mozor           

 

       

                     

 

 

            

                                                            

                  

  

                                                                            

 

          

 

 

 

         

czytaj więcej

Kancelaria parafialna czynna:

 
Parafia św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie Czynna 
        Poniedziałek , Piątek.
               Od   godz. 7.30 do 8.00
      Wtorek   , Czwartek 
           Od godz.15.00 do 16.00
Transmisja na Żywo  

 https://www.youtube.com/live/l0HfWuR-aO8?feature=share

  Porządek Nabożeństw :
      Niedziela  , Święta 
      7.30-   10.00-  11.30  -16.30 
    16.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

   W Tygodniu  od  Poniedziałku    do   Piątku
                godz :       7.30  - 18.00
  
       Marklowice
  Niedziela :   9.00    -  11.00
      w tygodniu :  17.00 

Numer  konta parafialnego
    70  1050  1083  1000  0001  0483  3900
kontakt e-mail :  karol.mozor@ox.pl
 
           
admin strony  Krzysztof Wesołowski  kontakt : wesskrzysztof@gmail.com
Rekolekcje Parafialne Pogwizdów 22-24.02.2023

Rekolekcje z ojcem Dorianem  franciszkaninem z Cieszyna 

Środa Popielcowa to dzień rozpoczynający Wielki Post. W związku z tym obowiązuje post ścisły, tj. ograniczenie się do spożycia trzech posiłków, dwóch lekkich i jednego do syta (od 18 do 60 r. życia), oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, jak w każdy piątek (od 14 r. życia do jego końca).

Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku Ziemi Obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe tablice Prawa.

Okresy i dni pokuty są specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc.

Wielki Post jest także okresem przygotowania katechumenów do chrztu. Każda niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a na Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany jest sam chrzest.

https://youtu.be/qgYivkJrtGM


  Co to znaczy rekolekcje?
łac. recolligere – zbierać na nowo, powtórnie
Rekolekcje – kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę, konferencje oraz spowiedź.


- Po pierwsze - niech będą odpoczynkiem, a więc czasem odnowienia przez odpoczynek u stóp Jezusa (co absolutnie nie wyklucza trudu i zmagania związanego z nawróceniem serca!)

- Po drugie - niech to będzie czas odosobnienia, bo im bardziej będziemy sam na sam z Jezusem, tym więcej będziemy Go poznawać i miłować.

- Po trzecie - niech to będzie czas samotności w towarzystwie Jezusa, bez zajmowania się czymkolwiek innym, tylko Nim, patrząc na Niego bez słów, albo zadając Mu pytania, zawsze ciesząc się Nim jak Maryja, gdy były sam na sam z tym Boskim i umiłowanym Jezusem.

Dzień II Msza św.  Rekolecje prowadzi ojciec Dorian franciszkanin z Cieszyna

https://youtu.be/dzXVwIbMwpk

 

III Dzień Rekolekcji z ojcem Dorianem 

 https://youtu.be/yz797H7mAMc

czytaj więcej
Nabożeństwo ekumeniczne . Koncert Kolęd 2023.02.29 Marklowice

Poznanie wiary , dialog.

Nabożeństwo ekumeniczne – nabożeństwo odprawiane wspólnie między chrześcijanami różnych wyznań.
Ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan. Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych.
Największym jednak przyczynkiem do ekumenizmu, w którym każdy z nas może uczestniczyć, jest poznanie wiary własnego Kościoła, poznanie Katechizmu Kościoła Katolickiego i też świadomość, co u nas jest prawdą wiary, a co jest tylko praktyką, dopuszczalną, ale niekoniecznie wywodzącą się z wiary
Świadectwo dawane Chrystusowi, aż do przelania krwi, stało się wspólnym dziedzictwem zarówno katolików, jak prawosławnych, anglikanów i protestantów.
Głównym narzędziem ekumenizmu jest dialog i wspólna modlitwa.
Na czym polega różnica między ekumenizmem a dialogiem międzyreligijnym?
Ekumenizm dotyczy relacji z innymi chrześcijanami – prawosławnymi, anglikanami czy różnymi odłamami protestantyzmu. Z kolei dialog międzyreligijny toczy się pomiędzy przedstawicielami innych religii, czyli między chrześcijanami i muzułmanami, buddystami czy żydami.

Po nanożeństwie  Ekumenicznym , odbył się występ Naszego regionalnego zespołu Ziemi Cieszyńskiej  im Janiny Marcinkowej 

 Nadmienimy kilka informacji o zespole.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej jest zespołem amatorskim i profesjonalnym zarazem. Mimo, że członkowie są amatorami: uczniami, studentami i ludźmi różnych zawodów, łączy ich jednak wspólna pasja – umiłowanie pieśni i tańca, umiłowanie piękna Ojczyzny, uroku cieszyńskich kamieniczek, całego piękna dziedzictwa przodków. 

Od samego początku Zespół miał szczęście do ludzi, którzy go współtworzyli, oddali mu wiedzę i talent. Oprócz twórców; Janiny Marcinkowej, Jerzego Drozda i Władysława Rakowskiego, znakomitymi kontynuatorami był Tadeusz Bar – drugi, wielki, choreograf Zespołu, którego niekonwencjonalne pomysły na rozwiązania układów tanecznych, pracowitość i konsekwencja procentują do dzisiaj, aktualnie zaś Grażyna Stawarska – uzdolniona i znakomicie wyczuwająca właściwy rysunek sceniczny tańców, autorka wielu samodzielnych układów tanecznych i Anna Gociek – równie zdolna, ale i cierpliwa w przekazywaniu młodzieży miłości do rodzimego folkloru. Nie ustępuje im wielki talent – Piotr Gruchel, który od zawsze szuka nowych form wyrazu; od dyskretnego przetworzenia ludowego wzoru aż po opracowania bardzo współczesne. Grono osób znaczących, którzy nadal kształtują Zespół, uzupełniają: Maria Foltyn, Katarzyna Siwiec i Franciszek Widnic. Z Zespołem współpracowały i pozostawiły swój ślad: Zofia Marcinek, Anna Marcinek – Kępa, Urszula Wiśniowska oraz Lidia Szczuka – Lankocz.
Na repertuar Zespołu, składają się przede wszystkim tańce, melodie i pieśni regionu cieszyńskiego. Lecz Zespół ma wyższe niż regionalne ambicje artystyczne i rozszerzył repertuar o tańce i przyśpiewki Beskidu śląskiego, żywieckiego, o tańce z regionów: sądeckiego, rzeszowskiego, lubelskiego, pszczyńskiego, opolskiego, o tańce podhalańskie, górnicze, łowickie i tańce narodowe (oberek z kujawiakiem, krakowiak, polonez, mazur). W ciągu 60 lat Zespół „dorobił się” 60 programów, m.in. „Sałaszników” – opery ludowej Jana Sztwiertni, przygotowano programy i pełonospektaklowe widowiska m.in. „Na sałaszu”, „Ondraszkowe ostatki”, „U nas hań – downi”, „Święto góralskie w Beskidach”, „Goiczek”, „W dawnym stylu”, „Jarmark w Łukowie”, „Oczepiny”, „Nad potokiem” i „Przy muzyce”. Zespół wydał kilka płyt, w tym bardzo spektakularną, z okazji Złotych Godów,płytę – nagranie z unikalnego koncertu zespolonych 6 chórów pod batutą Władysława Rakowskiego

Efektem 60-ciu lat pracy Zespołu są liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Wśród nich, liczące się najbardziej: Złoty Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985 r.), „Złote Ciupagi” za zajęcie 1. miejsca w najbardziej prestiżowym Polskim i Międzynarodowym Przeglądzie Ziem Górskich w Zakopanem (1986 r., 1994 r.), 3. miejsce w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Tańców Narodowych w Lubaczowie (1999 r.), Grand Prix w III Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Stalowej Woli (2002 r.) i Grand Prix, w kategorii stylizowanej, „Łowicki pasiak”, w Łowiczu 

 

czytaj więcej

Dzisiejsze czytanie:

(Ez 37, 12-14)
Tak mówi Pan Bóg: "Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam" – mówi Pan Bóg.
czytaj więcej

Kontakt

Parafia św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie
ul. Kościelna 23

tel. 33 - 856 83 41
jan.nepomucen@ox.pl

Zdjęcie Kościoła