Bierzmowanie 11.09.2021 Pogwizdów

W mocy Ducha Świętego – sakrament dojrzałości
Doskonalenie własnego świadectwa wiary
"Sakrament bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Zakłada on bowiem i umacnia dojrzałość jednak jej nie powoduje. Przyjmując go potwierdzamy swą wiarę i przynależność do Kościoła. O tym informuje nas łacińska nazwa bierzmowania confirmatio baptismo. "Confirmatio" oznacza "potwierdzenie, umocnienie, wzmocnienie, ugruntowanie, utrwalenie, pokrzepienie, dodanie odwagi".
Opisane w Starym Testamencie powołania prorockie były chwilami, w których Bóg wzywał człowieka do odpowiedzialności za wiarę i czystość sumienia. Prorok był wysyłany do innych ludzi z misją społeczna i religijną. W tym celu otrzymywał specjalne umocnienie Ducha Świętego. Duch przemawia przez proroków i daje im moc do dawania świadectwa, do wcielania wielkich wartości w życie.

Z opisu Zesłania Ducha Świętego, które odnajdujemy w Nowym Testamencie, możemy się dowiedzieć, że Duch Święty umacnia słabych i wylęknionych, pełnych obaw apostołów zgromadzonych w wieczerniku. Dodaje im odwagi. Otrzymawszy Ducha Piotr zaczyna przemawiać z mocą. Jego słowa zaś maja moc przemieniania ludzkich serc. Ten prosty rybak z Galilei umiejętnie broni swej wiary przed Sanhedrynem. Przestaje się obawiać cierpienia. Potrafi je podjąć w imię Ewangelii, którą głosi. Są to owoce Ducha Świętego, którego otrzymali w dniu Pięćdziesiątnicy, a którego obiecał im Chrystus.
Znak sakramentu bierzmowania
to nałożenie rąk i namaszczenie krzyżmem (olej poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek używany przy niektórych sakramentach)
Poprzez sakrament bierzmowania:
Otrzymujemy Ducha Świętego i Jego dary.
Ściślej wiążemy się z Chrystusem i Kościołem, do którego zostaliśmy włączeni przez chrzest.
Stajemy się jeszcze bardziej odpowiedzialni za misje Kościoła w świecie i zobowiązani do przekształcania świata.
Otrzymujemy łaskę potrzebną do dawania świadectwa o Chrystusie, obrony wiary i jej szerzenia.
Duch Święty pomnaża w nas liczne (biblijne znaczenie liczby "7"!) dary pomagające nam na różne sposoby w dawaniu świadectwa. Jest ich wiele. Najczęściej wymienia się siedem darów zaczerpniętych z księgi Izajasza
"I spocznie na Nim (= Mesjaszu) Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej…" (Iz 11,2)
1 .dar mądrości, który pozwala nam odróżnić dobro od zła, odkryć bogactwo dobra i potęgę zła;
2 .dar rozumu, który pozwala nam zrozumieć prawdy objawione;
3 .dar rady, uzdalniający nas do przyjęcia rady od innych ludzi;
4 .dar umiejętności, który umożliwia nam podejście z wielkimi wartościami do człowieka;
5 .dar pobożności doskonalący naszą modlitwę;
6 .dar męstwa, który pomaga pokonać lęk w walce ze złem;
7 ..dar bojaźni Bożej wspomaga nas, byśmy lękali się zawieść Boga grzesząc;
Dary Ducha wspomagają nas w dawaniu świadectwa poprzez:

1...Wyznanie wiary
2...Obrona wiary
3...Dawanie świadectwa życia
"Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela" Sakrament bierzmowania udziela szczególnej łaski potrzebnej do dawania świadectwa wierze w Chrystusa Zmartwychwstałego. Świadectwo to ma służyć przekształcaniu świata. Sakrament dojrzałości udoskonala więź nawiązaną między Bogiem i człowiekiem na chrzcie świętym, pomnaża w nas dary Ducha, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem, czyni nas odpowiedzialnymi za jego misję i rozwój.

Galeria

AKTUALNOŚCI
Główne zdjęcie najnowszej aktualności

„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”

„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Setna rocznica odzyskania niepodległości     

Odpust , co to jest ?

Wiara              Odpusty – co to właściwie jest?

Bierzmowanie Pogwizdów 2018 Dary Ducha Śiętego

Katecheza papieża Franciszka z 29 stycznia 2014. Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! W tej trzeciej katechezie o sakramentach zastanowimy się nad b...

Kontakt

Parafia św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie
ul. Kościelna 23

tel. 33 - 856 83 41
jan.nepomucen@ox.pl

Zdjęcie Kościoła